Εταιρία

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Εταιρία

GRAPH N.Α.Μ.Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΛΑΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η εταιρεία Graph Name είναι μία νεοσύστατη επιχείρηση που ασχολείται με την εισαγωγή προϊόντων τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα και καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των ειδών του κλάδου των σφραγιδοποιών και χαρακτών. Αποτελεί ήδη από την ίδρυσή της και τη λειτουργία της αντιπρόσωπο στην Ελλάδα μεγάλων οίκων του εξωτερικού στα είδη σφραγίδων και  αναλωσίμων χάραξης laser, των εταιρειών ROWMARK, READY, PHOTOCENTRIC.

Ο Τριαντάφλαρος Επαμεινώνδας ίδρυσε την νέα του εταιρεία βασιζόμενος στην εμπειρία και την άριστη γνώση που απέκτησε με την ενασχόλησή του στον κλάδο τα τελευταία 15 χρόνια.

Σκοπός της εταιρείας μας είναι να αποτελέσει αρωγό σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πελατών μας, παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση χάρις στο υψηλό γνωσιακό επίπεδο και τη συνεχή επιμόρφωση. Σε συνδυασμό με το άριστο συνεργατικό κλίμα, καθιστούν την εταιρεία δημιουργική, ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας θέτουμε ως κύριο στόχο μας τη συνεχή εισαγωγή νέων προϊόντων στην Ελληνική αγορά, καθώς και την πώληση των αρίστης ποιότητας ήδη υπαρχόντων προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές .

Η δέσμευση για την άριστη συνεργασία, σεβασμό, ασφάλεια και αξιοπιστία στις συναλλαγές μας με τους πελάτες μας, αποτελεί για εμάς αδιαμφισβήτητη και αδιαπραγμάτευτη αρχή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Αγγλικά

Graph Name Company is a newly established company that deals with the import of products that are widely used in the graphic arts field and covers the entire range of the stamp and engraving industry. Since its establishment, it has been operating in Greece as a representative of big foreign companies in the selfinking stamps and engraving industry, such as ROWMARK, READY, PHOTOCENTRIC.

Triantaflaros Epameinondas founded his new company based on his experience and his excellent knowledge he has gained during his occupation on this field for the last 15 years.

The purpose of our company is to support every step of our customer business, providing excellent service due to the high level of knowledge and continuous training. Combined with the excellent collaborative environment makes the company creative, flexible and adaptable to ever-changing market conditions.

Trying to meet our customer’s needs, we set as our main goal the continuous imports of new products in the Greek market as well as the sale of high quality existing ones, at competitive prices.

The commitment to excellent cooperation, respect and reliability in our dealings with our customers is an indisputable and non-negotiable principle of our business for us.

Ελληνικά

Η εταιρεία Graph Name είναι μία νεοσύστατη επιχείρηση που ασχολείται με την εισαγωγή προϊόντων τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα και καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των ειδών του κλάδου των σφραγιδοποιών και χαρακτών. Αποτελεί ήδη από την ίδρυσή της και τη λειτουργία της αντιπρόσωπο στην Ελλάδα μεγάλων οίκων του εξωτερικού στα είδη σφραγίδων και  αναλωσίμων χάραξης laser, των εταιρειών ROWMARK, READY, PHOTOCENTRIC.

Ο Τριαντάφλαρος Επαμεινώνδας ίδρυσε την νέα του εταιρεία βασιζόμενος στην εμπειρία και την άριστη γνώση που απέκτησε με την ενασχόλησή του στον κλάδο τα τελευταία 15 χρόνια.

Σκοπός της εταιρείας μας είναι να αποτελέσει αρωγό σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πελατών μας, παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση χάρις στο υψηλό γνωσιακό επίπεδο και τη συνεχή επιμόρφωση. Σε συνδυασμό με το άριστο συνεργατικό κλίμα, καθιστούν την εταιρεία δημιουργική, ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας θέτουμε ως κύριο στόχο μας τη συνεχή εισαγωγή νέων προϊόντων στην Ελληνική αγορά, καθώς και την πώληση των αρίστης ποιότητας ήδη υπαρχόντων προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές .

Η δέσμευση για την άριστη συνεργασία, σεβασμό, ασφάλεια και αξιοπιστία στις συναλλαγές μας με τους πελάτες μας, αποτελεί για εμάς αδιαμφισβήτητη και αδιαπραγμάτευτη αρχή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.